Jobbet

Jag jobbar som lärare vid institutionen för Datavetenskap vid Umeå Universitet. Officiellt så har jag en tjänst som adjunkt, vilket i praktiken betyder att jag jobbar heltid som lärare — men jag fuskar ibland med lite forskning och doktorandhandledning.

Vanligtvis så undervisar jag någon programmeringskurs eller någon programmerinsrelaterad kurs både för våra programstudenter och studenter från andra program. Är du student och ska göra ditt xjobb med mig som handledare/examinator så vill jag att du läser denna sida.

Mer info hittar du på de engelska sidorna