Maskinkod

Maskinkod är en sekvens av ettor och nollor ("bitar" eller "bits") som datorns CPU kan tolka som instruktioner, dvs de innehåller information om vad datorn ska göra.

Normalt så använder vi människor aldrig maskinkod utan vi låter ett program, en kompilator, översätta de instruktioner vi har skrivit ner i något programspråk till maskinkod som datorn kan förstå.