Kompilator

En kompilator är ett program som översätter ett program du skrivet i något programspråk till maskinkod som datorn förstår. Det finns olika varianter exakt hur de fungerar och hur långt de översätter – en del går inte hela vägen utan stannar vid något som kallas "mellankod" eller "byte code". Ett mer annat begrepp skulle kunna vara "översättare".